Toekomstbestendig loodswezen

Als Nederlands Loodswezen zijn we eigenaar van onze infrastructuur en materieel. Dit helpt ons om onze (internationale) dienstverlening op een hoog peil te houden. Om voorop te blijven lopen willen en kunnen we niet achteroverleunen. In 2023 waren we actief betrokken bij technologische en digitale innovaties. Zo onderzochten we de mogelijkheden van AI als instrument om efficiënter en milieuvriendelijker te kunnen opereren en om bijvoorbeeld tekorten op de arbeidsmarkt op te vangen. Daarnaast volgden we nauwgezet wereldwijde ontwikkelingen zoals de energietransitie. De energietransitie heeft invloed op de goederenstromen en het is van belang daar slagvaardig en flexibel op in te spelen door de formatie van personeel snel op- en af te bouwen.

Tegen de achtergrond van de digitale en technologische ontwikkelingen en de veranderingen in de arbeidsmarkt, krijgt het profiel van de registerloods in de keten van de toekomst speciale aandacht.

Loodsplicht Nieuwe Stijl

De ervaringen met de Loodsplicht Nieuwe Stijl (LNS) verschilden per regio. De RLc’s faciliteren binnen LNS de PEC-opleidingen van de kapiteins. Tot tevredenheid van regio Noord is voor schepen op de Eems de maximale breedte verruimd, waardoor de kapiteins van meer schepen in aanmerking komen voor een PEC A-, B-, of C-opleiding. Regio Amsterdam-IJmond merkte weinig effect van LNS, mede doordat de schepen er minder op vaste trajecten varen. In regio Rotterdam-Rijnmond fluctueerde het aantal kandidaten voor de PEC-opleiding.

In onderstaande tabel is het aantal beschikbare opleidingsplekken voor verklaringhouders en het aantal cursisten weergegeven:

Het aantal beschikbare opleidingsplekken voor verklaringhouders (PEC)

2023

Noord

AY

RR

SMD

Totaal

Aantal beschikbare plekken (raming)

0

2

40

2

44

Aantal cursisten (realisatie)

0

2

40

2

44